Leonīds Ivanovičs Dobičins

Leonid Ivanovich Dobychin

Leonīds Dobičins ir dzimis 1894. gada jūnijā Ļucinā (tolaik tā saucās Ludza) ārsta Ivana Andrianoviča Dobičina ģimenē. Drīzumā Dobičini pārcēlās uz dzīvi Dvinskā (Daugavpils), kur arī pagāja Leonīda bērnības gadi. Tieši mūsu pilsētā jūtīgais zēns, topošais rakstnieks, izveidojās kā personība. Par to liecina galvenā viņa mūža grāmata – romāns "Pilsēta N" (1936), kurā ir atspoguļota 20. gadsimta sākuma Dvinska-Daugavpils. 

Rakstnieka radošais mantojums ir neliels – L. Dobičina dzīves laikā tika publicēti tikai divi stāstu krājumi: "Tikšanās ar Ļizu" un "Portrets", kā arī romāns "Pilsēta N", kas tika publicēts kā atsevišķa grāmata. Tieši par šo avangardisko darbu, kas nebija līdzīgs tā laika sociālreālistiskajiem romāniem, 1936. gada martā autors tika nopietni kritizēts un apsūdzēts par "formālismu". Pētnieki uzskata, ka tieši publiskā Dobičina kritizēšana 1936. gada 25. martā notiekošajā Ļeningradas rakstnieku sanāksmē pamudināja viņu izdarīt pašnāvību.

Padomju laikā par Leonīdu Dobičinu tika aizmirsts uz ilgu laiku. Viņa daiļrade kļuva par pētnieku objektu tikai 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās – deviņdesmito gadu sākumā. Paejot 50 gadiem pēc pilnīgas aizmirstības, rakstnieks ieguva pasaules atzinību. Tas galvenokārt notika, pateicoties Daugavpils Universitātes pētniekiem. Tagad L.Dobičina grāmatas ir iztulkotas angļu, franču, vācu un citās Eiropas valodās.

25 gadu laikā (sākot no 1990. gada) Daugavpils ir kļuvusi par vienu no galvenajiem Dobičina daiļrades izpētes centriem. Šajā laikā Daugavpils Universitātē tika aizvadītas 11 starptautiskas Dobičina daiļradei veltītas konferences un semināri, publicētas 11 zinātniskas kolekcijas, kas ir veltītas rakstnieka daiļradei, kā arī tika publicēts zinātnisks romāna "Pilsēta N" izdevums – ar plašiem pazīstama Krievijas Dobičina daiļrades pētnieka A.F.Belousova komentāriem. 

L.Dobičina daiļrades pētīšana ir aktuāla joprojām: par rakstnieku publicē rakstus Latvijas, Krievijas un Eiropas pētnieki, viņam tiek veltīti maģistra un doktora darbu pētījumi, tiek aizvadītas starptautiskas zinātniskās konferences.