"Dobičina stipendija" tiek piešķirta ārzemju studentiem un pētniekiem, kuri ierodas Daugavpilī, lai studētu krievu valodu, literatūru un kultūru, Latvijas un Baltijas valstu vēsturi un kultūru.

Leonīda Dobičina vārdā nosauktā biedrība

Dobičina stipendija

Viens galvenajiem uzdevumiem, ko izvirza "Leonīda Dobičina vārdā nosauktā Izglītības un humanitāro iniciatīvu atbalsta biedrība" ir "Dobičina stipendijas" izveide. 

Šī stipendija tiks piešķirta ārzemju studentiem un pētniekiem, kuri ierodas Daugavpilī, lai studētu krievu valodu, literatūru un kultūru, Latvijas un Baltijas valstu vēsturi un kultūru. 

Drīzumā mūsu mājas lapā tiks publicēti noteikumi pieteikumu iesniegšanai un informācija par stipendijas komitejas locekļiem, kas pieņem lēmumu par "Dobičina stipendijas" piešķiršanu.

Leonīda Dobičina biedrība

"Leonīda Dobičina vārdā nosauktā Izglītības un humanitāro iniciatīvu atbalsta biedrība" ir nevalstiska sabiedriska organizācija, un viens no tās galvenajiem uzdevumiem ir "Dobičina stipendijas" izveide. 

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem stipendijas komitejas locekļi. Drīzumā tiks publicēti noteikumi pieteikumu iesniegšanai un informācija par stipendijas komitejas locekļiem.


Kontakti

Tālruņi: 00371 29544413, 00371 26009079

Lūdzu, visus jautājumus par sadarbību ar biedrību, sūtiet uz e-pasta adresi

The Leonid Dobychin Society for Educational and Liberal Arts Initiatives

Adrese: Turaidas iela 65 - 1
Daugavpils, LV5417, Latvia