Leonīda Dobičina biedrība

"Leonīda Dobičina vārdā nosauktā Izglītības un humanitāro iniciatīvu atbalsta biedrība", kas ir dibināta Daugavpilī, ir nevalstiska sabiedriska organizācija.

Biedrības mērķi un uzdevumi

  • privāto un sabiedrisko iniciatīvu atbalstīšana krievu valodas, literatūras un kultūras, Latvijas un Baltijas valstu vēstures un kultūras studiju jomā;
  • starpkultūru dialoga un starptautiskās humanitārās sadarbības veicināšana;
  • līdzekļu piesaistīšana, lai materiāli atbalstītu:
    • ārzemju studentus un pētniekus, kuri studē krievu valodu, literatūru un kultūru, Latvijas un Baltijas valstu vēsturi un kultūru;
    • starptautiskas zinātniskās konferences, kas veicina starpkultūru dialogu un starptautiskās humanitārās sadarbības attīstību.

Kontakti

Lūdzu, visus jautājumus par sadarbību ar biedrību, sūtiet uz e-pasta adresi info@dobychinscholarship.org.